Příklad akcie na majitele v listinné podobě, Dům módy a.s.
Michal Valíšek: Akcie – co musíte o akciích vědět. Příklad akcie na majitele v listinné podobě – akcie ve jmenovité hodnotě jeden tisíc korun českých.

V seriálu, ve kterém jsme se seznámili se základními principy investování, jsme si řekli, že jedním z rozhodujících faktorů úspěchu je kvalitní diverzifikace portfolia. Je to v podstatě určení správného poměru mezi základními druhy aktiv, kterými jsou akcie, dluhopisy a to ostatní, pro což máme souhrnné označení alternativní investice. Dalším krokem je potom výběr dalších již více specifikovaných kategorií, ale do jejich podrobnějšího popisu se zatím nebudeme pouštět, představíme si nyní základní kategorie. Tou první a nejdůležitější jsou akcie.

Co o akciích potřebujeme vědět, abychom s nimi mohli úspěšně pracovat? Pro drobného investora toho není mnoho. Akcie je cenný papír, jehož koupí se investor stává podílníkem na majetku společnosti, která akcii vydala. Jak velký je ten podíl, závisí na poměru nominální hodnoty akcie k celkovému nominálnímu objemu všech vydaných akcií. Celkem k ničemu jsou poučky z učebnic, které říkají, že majitel má právo se účastnit a hlasovat na valné hromadě akcionářů atd. Pokud budete vlastnit dvě akcie firmy Apple, nikdo vás na valnou hromadu nepozve. Důležité je pouze jedno:

Vlastnictví akcie dává jejímu majiteli právo podílet se na zisku společnosti.

To je pravý, ale nikoliv jediný důvod k nákupu a držení akcií. To „držení“ je dnes pouze formální věcí, neboť akcie již většinou neexistují v tištěné podobě, ale jsou zaknihované v elektronických systémech. Je to možná trochu škoda, bývala to velmi hezká díla (viz obrázek).

Členění akcií z pohledu investora

Řekneme si také několik slov ke členění akcií, ale budeme se dívat pouze z hlediska investora. Nezajímá nás zde členění na kmenové akcie, zaměstnanecké akcie, přednostní akcie, … atd., protože nejsme ve škole.

Akcie hodnotové

Hodnotové akcie jsou akcie většinou velkých společností, jejichž účetní i tržní hodnota a také základní jmění (kapitál) dosahují velkých částek, často v řádu desítek i stovek milionů. Jako příklad s oblibou uvádím firmu Coca-Cola. Mamutí firma, její výrobek je známý po celém světě, je žádaný a kupovaný, firma už prakticky nemá kam růst. Nepotřebuje stavět nové továrny, má dostatečnou výrobní kapacitu. Nebude investovat stovky milionů dolarů do reklamy, všichni znají její výrobky. Nepotřebuje investovat do nových technologií. Téměř veškerý dosažený zisk jde do dividend a rozděluje se mezi akcionáře. Investor, který si koupí akcie této firmy, proto nečeká růst hodnoty společnosti. Akcie si kupuje proto, že společnost Coca-Cola každý rok a již desítky let vyplácí dividendu. Vlastník akcie tedy drží kvalitní hodnotu, která mu každý rok přinese zisk ve formě dividendy, tedy výplaty té části podílu na zisku, která mu přísluší podle počtu a hodnoty držených akcií. Proto se těmto akciím také říká dividendové akcie. Další výhodou držení hodnotových akcií je fakt, že velké společnosti většinou lépe odolávají otřesům na trzích.

Akcie růstové

Naopak růstové akcie jsou cenné papíry vydané menšími společnostmi, které mají předpoklad dalšího růstu a rozvoje. Najdeme je pod označením „Small-Mid Cap“, tedy firmy s malou a střední kapitalizací. Bývají to pružné dynamické firmy, jsou často nositeli technologického pokroku, jsou to takové dravé štiky, které umí najít mezery na trhu a zaplnit je novým výrobkem. Investor zde spoléhá na růst prodejů a tedy i růst budoucích zisků a v neposlední řadě i na budoucí rozvoj firmy a s tím související růst hodnoty společnosti. Dividenda zde není primární, často se nevyplácí a zisk jde do rozvoje firmy s cílem zvýšení budoucí hodnoty.

Územní diverzifikace akcií

Důležitá je rovněž diverzifikace územní. Je vhodné do svého portfolia zahrnout akcie evropské, americké, asijské atd. Stává se, že se určitému regionu nedaří a možnou ztrátu vykompenzuje zisk z akcií v jiné části světa.

Akcie firem z rozvojových zemí

Velmi zajímavou kapitolou jsou pak akcie firem z rozvojových zemí, tzv. emerging markets. Jsou to akcie s podstatně vyšší mírou rizika, protože v některých těchto zemích ještě nejsou plně vybudovány standardní tržní mechanismy tak jako ve vyspělých zemích a mnohdy je tento handicap doprovázen i vyšší mírou politické nestability. Ale potenciál těchto zemí je do budoucna obrovský a akcie tohoto segmentu mohou přinášet vysoké zisky. Celkem známý je výraz BRICS, to je zkratka pro Brazílii, Rusko Indii, Čínu a Jižní Afriku. Ale do tohoto segmentu stále patří také země Střední a východní Evropy včetně České republiky, tzv. CEE (Central and Eastern Europe). Ano, stále jsme rozvojovou zemí!

Map of BRICS countries.svg
Mapa zemí BRICS, autor Дмитрий-5-Аверин – vlastní dílo, licence CC BY-SA 3.0, odkaz

Investor koupí akcií ze segmentu emerging markets vědomě podstupuje větší riziko, ale doufá ve větší zisky. A oprávněně, vždyť země jako Čína nebo Indie se stávají motorem růstu globální ekonomiky.

Scan to Donate Bitcoin to Michal Valíšek
Did you like this?
Tip Michal Valíšek with Bitcoin
Akcie – co musíte o akciích vědět
Souhrn
Akcie - co musíte jako investor vědět o investování do akcií
Jméno článku
Akcie - co musíte jako investor vědět o investování do akcií
Popis
Michal Valíšek ve svém článku rozebírá akcie a jejich typy z pohledu investora. Víte, jaký je rozdíl mezi akciemi hodnotovými, růstovými, jaké přínosy a rizika má investování do akcií na rozvojových trzích? Co je to BRICS? Slyšeli jste o územní diverzifikaci portfolia? Tohle musíte o akciích vědět!
Autor
Vydavatel
Centrum investic
Logo vydavatele
Tagy:                                            

Jedna reakce na “Akcie – co musíte o akciích vědět

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..